הבנק הבינלאומי- אטלס

מערכת לניהול תקציבי פרוייקטים המציפה פרוייקטים חריגים וחריגות עתידית,
מרמת תצוגת על עד לרמת תצוגת פירוט בודדת.